El Projecte

El Projecte

Passaport 0,0 és una campanya de prevenció de les addiccions en adolescents, inclosa dins de l'àrea d'educació per a la salut de la Confederació Don Bosco. Amb aquesta campanya es pretén:

Proporcionar informació
Difusió d'informació veraç sobre les addiccions i els efectes negatius.

Oci saludable
Donar a conèixer alternatives d'oci saludable.

Mites sobre les addiccions
Desmitificar creences errònies sobre les addiccions.

Reforzar
Reforçar aspectes de component afectiu, actituds, creences i valors relacionats amb les addiccions.

Xarxes socials
Fer front a les pressions socials, desenvolupant habilitats de resistència i de rebuig, així com el foment de l'autonomia personal i la presa de decisions.

Habilitats personals
Desenvolupar habilitats genèriques per a la competència individual i la interacció social.

Participació

Per dissenyar aquesta app, des de la Confederació Don Bosco, hem decidit introduir un element innovador perquè considerem fonamental comptar amb la participació d'adolescents i de joves. Per a això, hem utilitzat la metodologia scrum i hem convidat tant mediadors socials i adolescents com pares i mares, professors i altres experts en educació i prevenció. A través de dinàmiques participatives, vam extreure les línies principals, les idees per al disseny, els jocs i altres elements i funcionalitats de l'app. Així mateix, s'ha comptat amb l'ajuda de participants i d'animadors dels nostres centres juvenils per dur a terme el testatge de l'app, fonamentalment a través del Fòrum de participació infantil i juvenil. Per tot això, volem agrair la col·laboració, el temps i l'esforç que, sens dubte, ha estat de gran ajuda.