Materials

Materials de la campanya

Aquí pots trobar els materials per a la difusió de la campanya i perquè els mediadors treballin la prevenció de les addiccions en menors d'edat. Aconsellem que aquests materials siguin adaptats pels mediadors a la realitat concreta dels destinataris.

Cartell

Comunica el missatge principal de la campanya.

Fullet Informatiu

Presenta la imatge de la campanya i els missatges més rellevants.

-

Guía de la Campaña

Fitxes didàctiques per realitzar dinàmiques preventives.

    

Materials d'Alcohol

efectes i conseqüències de l'alcohol (2)

Presentació per promoure una reflexió sobre el consum d'alcohol.

Descarregar Presentació:     

Descarregar Document:     

-

Decursos didàctics

Fitxes didàctiques per realitzar dinàmiques preventives.

    

-

Guía de la Campaña

Fitxes didàctiques per realitzar dinàmiques preventives.

    

Materials de Tabac

efectos y consecuencias del tabaco (2)

Presentació per promoure una reflexió sobre el consum de tabac.

Descarregar Presentació:

Descarregar Document:     

-

Recursos didácticos

Fitxes didàctiques per realitzar dinàmiques preventives.